Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja

KRS: 0000394691
NIP: 6751460490
REGON: 122279281
mBank: 14 1140 2004 0000 3202 7754 7568

Stowarzyszenie Kobieca Transsmisja zarejestrowane we wrześniu 2011 jest zrzeszeniem osób fizycznych, stworzonym aby wspierać kobiety i inicjować ich działalność twórczą, artystyczną i edukacyjną. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Krakowie. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Liczy 15 członków, łącznie z trzema osobami Zarządu.  Stały zespół to 3 osoby, zatrudniane na umowy o dzieło i zlecenie, oraz jedna osoba pracująca społecznie, przy okazji organizacji festiwalu Kobieca Transsmisja, jak i przy okazji innych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie.

Księgowość stowarzyszenia prowadzona jest przez firmę zewnętrzną.Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada nieruchomości,  kapitału żelaznego,  rezerwowych środków finansowych.

Główne źródła finansowania stowarzyszenia to dotacje i sponsoring.


Władze Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia
Ewa Langer

Viceprezes Stowarzyszenia
Paulina Bisztyga

Sekretarz Stowarzyszenia
Lech Gnoiński